BEOGRADSKA TRKA DEDA MRAZEVA


REKREATIVNA TRKA ZA SVE UZRASTE

TEHNIČKO UPUTSTVO UČESNICIMA
 


• Dolazak u predstartnu zonu je od 11.15 do 12.30 časova. Na ulasku u predstartnu zonu takmičari će biti evidentirani na posebno označenom punktu organizatora, gde će takmičari dobiti startni broj i kostime Deda Mraza.

• Na ulazu u predstartnu zonu takmičari su u obavezi da obuku kostime Deda Mraza, preko svoje garderobe u posebno za tu namenu predviđenom šatoru. Ukoliko takmičar insistira organizator je omogućio odlaganje garderobe u kesu na kojoj je takmičarski broj učesnika. Tako obeležena kesa predaje se na čuvanje.

• Takmičari koji zakasne, ne obuku kostim Deda Mraza ili ne uđu u predstartnu zonu neće biti evidentirani i njihov rezultat se neće voditi u zvaničnom biltenu manifestacije.

• U predstartnoj zoni takmičarima su na raspolaganju WC kabine, voda i lekarska ekipa. Savetuje se svim takmičarima da vode računa da su isti sadržaji potrebni i drugima. Svi takmičari bi trebali što pre da pređu u zonu starta.

• U zonu starta trke (call room) takmičar može ući najkasnije do 12.50.

• Od 12.50 časova do STARTA TRKE u 12.55 časova takmičari su dužni da prate uputstva službenog spikera, službenih lica i sudija. Takmičari koji se nedolično ponašaju ili narušavaju red na startu mogu biti diskvalifikovani.

• Ukoliko učesnik odustane u toku trke – zbog povrede ili zdravstvenih problema savetuje se da sačeka lekarsku ekipu, da ga ukoliko je potrebno prevezu do zdravstene ustanove.

• Nakon prolaska ciljne kapije takmičar nastavlja kretanje kroz levak vodeći računa o redosledu ulaska u isti. Na kraju levka takmičar ponovo prolazi kontrolu takmičarskog broja, neophodnu za formiranje zvaničnog Biltena manifestacije.

• Po izlasku iz levka takmičaru je na raspolaganju: WC kabine, okrepa i medicinska pomoć.

• Vozilo organizatora koje se kreće iza poslednjeg takmičara biće postavljeno kod zone cilja, takmičar na osnovu svog takmičarskog broja preuzima stvari iz istog vozila u koje ih je na startu odložio.

• Vremensko ograničenje učešća u trci je 45 minuta.Svaka zamena brojeva među takmičarima rezultira diskvalifikacijom takmičara.

 

 

 

 NASLOVNA   SVRATIŠTE   PROGRAM   VENČANJE

 TRKA 2010   TRKA 2009   TRKA 2008   KONTAKT

 

 

 

 

© 2009 sportski savez rakovice, sva prava zadržana                                                               design&development nicola